Krigen 1864

 

Tidligere har det været meget vanskeligt og tidkrævende at finde frem til navnene på de soldater, der faldt i krigen i 1864, men nu kan man finde dem på følgende hjemmeside www.danishfamilysearch.dk/1864. En gennemgang af de i alt 2985 navne viser, at der er 7 faldne fra arkivets område, men der kan muligvis være flere, da soldaternes data ud over de militære oplysninger om rang, nr. osv. begrænser sig til navnet og et bynavn, der ikke nødvendigvis er fødestedet. Det er imidlertid meget enkelt at søge, hvis man søger på et bestemt navn, og hvis nogen kan føje navne til listen, hører arkivet gerne fra dem på lokalarkivet.karup@gmail.com.

Faldne i krigen 1864

Krigen i 1864 af Rigsarkivet (YouTube)

Den tragiske beretning om to kartoffeltyskere, der faldt for Danmark i 1864