Parti fra Østergade i Karup omkring 1920

Arkivet

Lokalhistorisk Arkiv i Karup er oprettet i 1979. Det er en selvstændig institution under Viborg Museum og Kulturudvalget, og kommunen yder et årligt tilskud til arkivets drift. Lokalhistorisk Forening (se denne) er støtteforening for arkivet, og dens bestyrelse udpeger medlemmer til arkivets styrelse. Denne styrelse holder møde mindst to gange årligt, og medlemmerne er Karlo K. Hansen, som er formand, Birthe Nexø, der er næstformand, samt Anders Bertel. Se vedtægterne under Årsberetninger, vedtægter m.m.


Arkivet havde i 38 år til huse i det gamle ledvogterhus på Østergade 23, men i 2017 traf politikerne beslutning om at flytte arkivet sammen med biblioteket i den gamle station på Ved Banen 5, og 1. september samme år var der reception i de nye lokaler. I 2020 skiftede arkivet i al ubemærkethed navn og hedder nu Karup Egnsarkiv.Karup Egnsarkiv i den gamle station
 

Indgang via bibliotekets hovedindgang. Arkivet er også aktivt på facebook og kan kontaktes på lokalarkivkarup@gmail.com . I et vindue i annekset er der desuden non-stop fremvisning af billeder fra arkivets store samling.