Lbnr. Navn Kommentar
1 Niels Viller Hansen (Født 1792 i Vamdrup, døbt 7. oktober 1792 i Vamdrup kirke. Søn af gmd. og sognefoged Herman Weller Hansen og hustru Kirsten Mortensdatter i Vamdrup)
2 Anne Marie Michelsdatter (Født juli 1793, døbt 'Anna Maria Michelsdatter' som datter af degnen i Karup Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter)
3 Johanne Kierstine [Kirstine] Nielsdatter (Født 16. august, døbt 'Johanne Kirstine Nielsdatter' 18. august 1822 i Karup Kirke. Datter af indsidder Niels Weller Hansen og hustru Ane Marie Michelsdatter i Karup)
4 Hans Nielsen (Født 20. december, døbt 'Hans Nielsen' i Karup kirke 21. december 1825. Søn af Gmd. Niels Viller Hansen og Ane Maria Michelsdatter, Karup)
5 Maren Thomasdatter  
6 Jacob Johannesen Laut  
7 Eva Johannesdatter  
8 Johannes Jacobsen Laut  
9 Christine Laut  
10 Anne Marie Laut  
11 Jacobi Laut  
12 Thomas Laut  
13 Niels Michelsen (Født omk. 1794. Søn af degnen Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup By.)
14 Birthe Christensdatter (Hjemmedøbt 14. mar., publiceret i Haderup kirke 17. maj 1801 'Berthe' datter af Chr. Christensen og hustru i Neder Uhre)
15 Michel Nielsen (Født 18. december, døbt 'Michel Nielsen' 19. december 1821. Søn af Gmd. Niels Michelsen og hustru Birthe Christernsdatter af Karup)
16 [Ane] Johanne Nielsdatter (Født 24. september, døbt 'Ane Johanne Nielsdatter' hjemme 25. september 1823. Datter af Gmd. Niels Michelsen og hustru Birthe Christensdatter i Karup)
17 Bodel Marie Nielsdatter [Bodil Maria Nielsdatter] (Født 26. oktober, døbt 'Bodil Maria Nielsdatter' 27. oktober 1826. Datter af Gaardmand Niels Michelsen og Hustru Birthe Christensdatter i Karup)
18 Anne Nielsdatter (Født 9. juni, døbt 'Anne Nielsdatter' 14. juni 1829. Datter af Gaardmand Niels Michelsen og Hustru Birthe Christensdatter i Karup)
19 Christine Nielsdatter (Født 2. februar, døbt 'Christine Nielsdatter' 5. februar i Karup Kirke. Datter af Gaardmand Niels Mikkelsen og Hustru Birthe Christensdatter i Karup)
20 Erich Hansen  
21 Mette Kierstine Christensdatter  
22 Niels Christensen  
23 Maren Michelsdatter  
24 Christen Nielsen  
25 Michel Nielsen  
26 Jacob Nielsen  
27 Jens Nielsen  
28 Jens Friiss  
29 Anne Kjerstine Friiss  
30 Johann Friiss  
31 Else Marie Friiss  
32 Severine Friiss (Født 10. juni 1833, døbt Severine Friiss den 16. juni 1833 i Karup Kirke. Datter af Kirkesanger og skolelærer Jens Friiss og Hustru Anne Kierstine Sørensdatter af Karup)
33 Søren Michelsen (Født omkring 1789 i Karup. Søn af Degnen i Karup Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter)
34 Inger Jensdatter  
35 Michel Sørensen (Født 19. maj 1830, Døbt Mikkel Sørensen, den 30. maj i Karup kirke. Søn af Husmand Søren Mikkelsen og Hustru Inger Jensdatter i Karup)
36 Visti Jacobsen  
37 Anne Katrine Jespersdatter  
38 Anne Vistisdatter (Ane Vistisdatter) (Født 9. juni 1818, døbt 'Ane Vistidatter' 9. juni 1818. Datter af Gmd. Visti Jacobsen og Hustru Ane Kathrine Jespersdatter i Karup)
39 Filup Vistisen (Philip Friderich Vistisen) (Født 25. august 1820, døbt 'Philip Friderich Vistisen' 25. august 1820. Søn af Gaardmand Visti Jacobsen og Hustru Ane Kathrine Jespersdatter i Karup)
40 Dorethe Vistisdatter  
41 Jacob Vistisen  
42 Anne Marie Vistisdatter  
43 Visti Vistisen  
44 Maren Jensdatter  
45 Peder Mortensen  
46 Katrine Barbara Bræuner  
47 Anne [Ane] Magrethe Pedersdatter (Født 22. oktober 1821, døbt Ane Margrethe [Pedersdatter] den 22. oktober hjemme. Datter af Møller Peder Mortensen og Hustrue Cathrine Barbara Bräuner i Karup. )
48 Jacob Pedersen (Født 5. marts 1824. Døbt 7. marts 1824. Jacob Pedersen. Søn af Møller Peder Mortensen og Hustru Cathrine Barbara Bräuner i Karup Mølle)
49 Katrine [Johanne Cathrine] Pedersdatter (Født 24. oktober 1826. Døbt Johanne Cathrine Pedersdatter den 25. oktober hjemme. Datter af Møller Peder Mortensen og Hustru Cathrine Barbara Bräuner i Karup Mølle. )
50 Morten Pedersen (Født 9. november 1831, døbt Morten Pedersen i Karup kirke 23. maj 1831. Søn af Møller Peder Mortensen og Hustru Catherine Barbara Bräuner i Karup.)
51 Filup Conradsen Bräuner  
52 Johannes Johannesen Kriegbaum  
53 Christine Pedersdatter Jung  
54 Christen Jensen  
55 Anne Andersdatter  
56 Anders Christensen  
57 Anne Nielsdatter  
58 Christen Andersen  
59 Lars Christensen  
60 Inger Johanne Andersdatter  
61 Povel Michelsen  
62 Anne Christensdatter  
63 Christen Michel Povelsen  
64 Dorette Marie Povelsdatter  
65 Inger Marie Povelsdatter  
66 Visti Christensen  
67 Mette Kierstine Jensdatter  
68 Dorette Kierstine Vistisdatter  
69 Søren Jensen (Søren Jensen Rydal)  
70 Bodel Hansdatter (Bodil Hansdatter) (20 Søndag efter Trinitatis: 26. okt. 1800. Hans Jensen og Anna Maria Pedersdatters Barn af Kokhuus [Vium sogn] fød og hiemmedøbt d. 14. sep. 14. sep. nævnt BODIL)
71 Jens Christian Sørensen (Født 2. sep. 1823. Døbt Jens Christian Sørensen, hjemme 2. sep. 1823. Søn af Gmd. Søren Jensen Rydal og Hustru Karen Christensendatter i Karup.)
72 Karen Marie Sørensdatter (Født 12. nov. 1827. Døbt Karen Marie Sørensdatter hjemme 13. nov. 1827. Datter af Gaardmand Søren Jensen Rydal og Hustru Karen Christensdatter i Karup)
73 Søren Pedersen  
74 Jens Moustsen  
75 Anne Marie Jespersdatter  
76 Jesper Jensen  
77 Jens Jensen  
78 Andreas Jensen  
79 Niels Christian Jensen  
80 Jens Nielsen  
81 Eva Philipsdatter  
82 Maren Nielsdatter  
83 Dorette Katrine Jensdatter  
84 Anne Magrette Philipsdatter  
85 Michel Christian Lauritsen  
86 Christian Riis  
87 Lars Christensen  
88 Anne Johanne Nielsdatter (Født januar 1809 i Aarestrup. Datter af Gaardmand Niels Nielsen og Hustru Bodil Thomasdatter, Aarestrup)
89 Christen Larsen (Født 12. august 1824, hj. døbt 'Christen Larsen' den 12. august 1824. Søn af Fruentimmeret Anena Maria Nielsdatter (Bødker) i Aarestrup. Som Barnefader er udlagt Karlen Lars Christensen af Uhre, for Tiden tienende i Karup)
90 Niels Larsen (Født 26. august 1826, hj. Døbt 'Niels Larsen' 27. august 1826. Søn af Hmd. Lars Christensen og Hustru Anna Maria Nielsdatter, Karup Hede)
91 Anne Marie Larsdatter (Født 15. marts 1833, hj. døbt Anne Marie Larsdatter' 19. marts 1833. Datter af Huusmand Lars Christensen og Hustru Johanne Nielsdatter i Karup)
92 Anne Larsdatter (Født 15. marts 1833, hj. døbt Anne Larsdatter' 19. marts 1833. Datter af Huusmand Lars Christensen og Hustru Johanne Nielsdatter i Karup)
93 Christen Madsen  
94 Ingerborg Andersdatter  
95 Tyge Christensen  
96 Anne Christensdatter  
97 Anne Tygesdatter  
98 Christen Tygesen  
99 Laritz Tygesen  
100 Jens Christian Tygesen  
101 Peder Tygesen  
102 Niels Tygesen  
103 Hans Christian Jensen  
104 Søren Christensen (September 1803. Husmand Christen Sørensen og Hustrue Kirsten Pedersdatter i Beckgaard, Thorning sogn et Barn til Daaben, navnlig Søren, fød den 20. jul.)
105 Anne Pedersdatter (Født i Over Feldborg, Haderup sogn. Døbt hjemme 26. aug. 1801)
106 Peder Sørensen (No. 49. Født 22. feb. 1826, hjemmedøbt Peder [Sørensen] 22. feb. 1826. Daaben publiceret 16. apr. 1826 i Haderup kirke. Søn af Søren Christensen og Hustru Ane Pedersdatter til Huuse i Over Feldborg)
107 Christen Sørensen (Født 6. maj. 1832. Hjemmedøbt samme dag, Christen Sørensen. Søn af Husmand Søren Christensen og Hustru Ane Pedersdatter i Karup. )
108 Kiersten Sørensdatter  
109 Christen Sørensen (Fader til Søren Christensen)
110 Kiersten Pedersdatter (Kirsten Pedersdatter) (Moder til Søren Christensen)
111 Jacob Bitch  
112 Ellen Christensdatter (Født 6. august, døbt 17. august 1783. Datter af Chresten Andersen og Karen Jensdatter)
113 Jens Bitch (Jens Jacobsen) (Født 13. august 1818, døbt 'Jens' 13. august 1818 hjemme. Søn af Huusmand Jacob Johannesen og Hustru Ellen Kristensdatter, Stordal, Karup)
114 Eva Bitch (Født 5. oktober 1820, døbt 'Eva' 5. oktober hjemme. Datter af Huusmand Jacob Bitsch og Hustru Ellen Christensdatter, Stordalhuus, Karup)
115 Anne Bitch (Ane Jacobsdatter) (Født 18. februar, døbt 'Ane Jacobsdatter' 23. februar 1823 i Karup kirke. Datter af Hmd. Jacob Johansen og Ellen Christensdatter, Stordalshuus)
116 Philip Bitch (Philip Frederik Jacobsen) (Født 27. august, døbt hjemme 28. august 1825 'Philip Frederich Jacobsen'. Søn af Hmd. Jacob Johannesen Bitsch og Ellen Christensdatter)
117 Christen Andersen  
118 Ingeborg Andersdatter  
119 Anne Christensdatter  
120 Karen Marie Christensdatter  
121 Gregers Jensen  
122 Birthe Marie Christensdatter  
123 Jens Eriksen  
124 Christen Larsen  
125 Dorette (Dorthe) Marie Hansdatter  
126 Anne Marie Pedersdatter (Født 19. maj 1820, døbt samme dag 'Ane Marie' i Karup kirke. Datter af Hmd. Peder Pedersen Staulund og Mette Christensdatter, Vallerbek)
127 Peder Pedersen Født 17. maj 1824, døbt Peder Pedersen, 17. maj 1824. Søn af Husmand Peder Pedersen Staulund og Hustru Mette Christensdatter i Wallerbæk.
128 Mette Pedersdatter (Født 18. august 1828, døbt Mette Pedersdatter, 24. august 1828 i Karup kirke. Datter af Husmand Peder Pedersen og Hustru Dorthe Marie Hansdatter i Wallerbæk)
129 Jens Jensen (Staulund) (Født 2. juni 1791 på Vallerbækgård. Søn af Jens Nielsen Overgård og Ane Jensdatter)
130 Anne (Ane) Knudsdatter (Født 20. okt. 1794 i Sangild. Døbt 'Ane Knudsdatter' 23. nov. 1794 i Thorning kirke. Datter af gmd. Knud Jensen og Mette Nielsdatter, Sangild)
131 Jens Jensen (Født den 18. maj 1820, døbt Jens Jensen, 19. maj hjemme. Søn af Gaardmand Jens Jensen og Hustru Ane Knudsdatter af Wallerbæk)
132 Knud Jensen (Født 14. maj, døbt 14. maj 1822 i Karup kirke. Søn af Gmd. Jens Jensen og Ane Knudsdatter, Vallerbækgård)
133 Mette Jensdatter (Født 21. oktober 1824, døbt Mette Jensdatter, 21. oktober 1824. Datter af Gaardmand Jens Jensen og Hustrue Ane Knudsdatter i Wallerbæk)
134 Anne (Ane) Jensdatter (Født 9. maj 1828. Døbt 11. maj 1828 Ane Jensdatter hjemme. Datter af Gaardmand Jens Jensen og Hustru Ane Knudsdatter i Wallerbæk)
135 Inger (Marie) Jensdatter (Født 5. april, døbt Inger Marie Jensdatter den 12. april 1830 i Karup kirke. Datter af Gaardmand Jens Jensen og Hustru Anne Knudsdatter af Vallerbæk)
136 Peder Jacobsen  
137 Anne Katrine Andersdatter  
138 Søren Jensen  
139 Kjersten Eriksdatter  
140 Peder Jacobsen  
141 Anne (Ane) Jensdatter (Døbt 1. januar 1786. Datter af Jens Nielsen og Anna Jensdatter, Vallerbæk)
142 Anne Marie Pedersdatter (Anna Maria) (Døbt 17. marts 1811. Datter af Gaardmand Peder Jacobsen og Hustru Ane Jensdatter i Vallerbech)
143 Jens Pedersen (Døbt 8. oktober 1814. Søn af Gaardmand Peder Jacobsen og Hustru Ane Jensdatter i Vallerbech)
144 Mariane Pedersdatter (Født 25. april, døbt Mariane [Pedersdatter] 25. april 1818. Datter af Gaardmand Peder Jacobsen og Hustru Ane Jensdatter i Vallerbech)
145 Marie Kierstine Pedersdatter (Født 5. april. Døbt Marie Kirstine [Pedersdatter] 5. april 1821 hjemme. Datter af Gaardmand Peder Jacobsen og Hustrue Ane Jensdatter i Wallerbek)
146 Rasmus Pedersen (Født 22. marts, døbt hjemme 22. marts 1824. Søn af Gaardmand Peder Jacobsen og Hustru Ane Jensdatter, Vallerbech)
147 Niels Pedersen Født 9. november, døbt hjemme 9. november 1826. Søn af Gaardmand Peder Jacobsen og Hustru Ane Jensdatter, Vallerbech
148 Hans Pedersen (Født 4. august 1828. Døbt 'Hans Pedersen' 10. august 1828 i Karup Kirke. Søn af Gmd. Peder Jacobsen og Hustru Ane Jensdatter i Vallerbech
149 Jens Andersen  
150 Maren Jensdatter  
151 Maren Andersdatter  
152 Anne Kierstine Jensdatter  
153 Peder Jensen  
154 Jens Peder Nielsen  
155 Rasmus Andersen  
156 Karen Nielsdatter  
157 Karen Marie Rasmusdatter  
158 Maren Rasmusdatter  
159 Anne Rasmusdatter  
160 Karen Marie Rasmusdatter  
161 Anders Pedersen  
162 Knud Pedersen  
163 Anne Marie Pedersdatter  
164 Hans Andersen  
165 Ide Nielsdatter (Født o. 1797. Datter af Niels Olesen og Maren Larsdatter i Karup)
166 Bodil Hansdatter  
167 Anne Katrine Hansdatter  
168 Maren Hansdatter  
169 Bodel Larsdatter  
170 Christiane Pedersdatter  
171 Niels Jensen  
172 Jens Pedersen  
173 Mette Erichsdatter  
174 Peder Jensen  
175 Maren Jensdatter  
176 Jens Jensen  
177 Else Andersdatter  
178 Niels Christensen  
179 Jacob Henrichsen  
180 Gjertrud Jespersdatter  
181 David Jacobsen  
182 Anders Jacobsen  
183 Jesper Jacobsen  
184 Peder Pedersen  
185 Anders Jensen  
186 Kjersten Sørensdatter [Døbt 6. november 1768. Datter af Søren Christensen og Kirsten Jensdatter, Karup. Enke efter Anders Jensen]