Lbnr Navn Bemærkning.
1 Niels Jensen  
2 Birthe Chirstine gift Jensen (Født 22. maj 1819, hj. døbt 'Birthe Kirstine Christensdatter' 23. maj 1819. Datter af Christen Sørensen og hustru Else Andersdatter, gaardfolk i Kjølvraae)
3 Jens Christian  
4 Jens Andersen  
5 Mette  Jensdatter  
6 Niels Larsen  
7 Anne Westesdatter (Ane Vistisdatter) (Født 9. juni 1818, døbt 'Ane Vistidatter' 9. juni 1818. Datter af Gmd. Visti Jacobsen og Hustru Ane Kathrine Jespersdatter i Karup)
8 Peter Jensen  
9 Ane Christensdatter  
10 Ane Petersdatter  
11 Rasm. Andersen  
12 Karen Nielsdatter  
13 Maren Andersen  
14 Anne Andersen  
15 Else Andersen  
16 Anne Andersen  
17 Anders Petersen  
18 Anders Christensen  
19 Christen Andersen  
20 Karen Marsdatter  
21 Hans Andersen  
22 Ide Nielsdatter (Født o. 1797. Datter af Niels Olesen og Maren Larsdatter i Karup)
23 Anders Andersen  
24 Bodil Andersen  
25 Anne Andersen  
26 Maren Andersen  
27 Bodil Larsdatter  
28 Jens Christensen  
29 Anne Petersdatter [Ane Marie Pedersdatter] [Født 19. maj 1820, døbt samme dag 'Ane Marie' i Karup kirke. Datter af Hmd. Peder Pedersen Staulund og Mette Christensdatter, Vallerbek]
30 Peter Jacobsen  
31 Anne Petersdatter [Døbt 1. januar 1786. Datter af Jens Nielsen og Anna Jensdatter, Vallerbæk]
32 Jens Jacobsen  
33 Rasmus Jacobsen  
34 Niels Jacobsen  
35 Hans Jacobsen  
36 Mariane Jacobsen [Pedersdatter] [Født 25. april, døbt Mariane [Pedersdatter] 25. april 1818. Datter af Gaardmand Peder Jacobsen og Hustru Ane Jensdatter i Vallerbech]
37 Marie Jacobsen [Marie Kirstine] [Født 5. april. Døbt Marie Kirstine [Pedersdatter] 5. april 1821 hjemme. Datter af Gaardmand Peder Jacobsen og Hustrue Ane Jensdatter i Wallerbek]
38 Jacob Hendriksen  
39 Gjertrud Jespersdatter  
40 David Hendriksen  
41 Anders Hendriksen  
42 Jesper Hendriksen  
43 Jens Hendriksen  
44 Anders Jensen  
45 Kirsten Sørensdatter [Døbt 6. november 1768. Datter af Søren Christensen og Kirsten Jensdatter, Karup. Enke efter Anders Jensen]
46 Jens Jensen [Født 2. juni 1791 på Vallerbækgård. Søn af Jens Nielsen Overgård og Ane Jensdatter]
47 Anne [Ane] Knudsdatter [Født 20. okt. 1794 i Sangild. Døbt 'Ane Knudsdatter' 23. nov. 1794 i Thorning kirke. Datter af gmd. Knud Jensen og Mette Nielsdatter, Sangild]
48 Jens Jensen [Født den 18. maj 1820, døbt Jens Jensen, 19. maj hjemme. Søn af Gaardmand Jens Jensen og Hustru Ane Knudsdatter af Wallerbæk]
49 Knud Jensen [Født 14. maj, døbt 14. maj 1822 i Karup kirke. Søn af Gmd. Jens Jensen og Ane Knudsdatter, Vallerbækgård]
50 Anders Jensen [Født 21. april, døbt hjemme 8. maj 1834, i Karup kirke 22. juni. Søn af Gmd. Jens Jensen og Anne Knudsdatter]
51 Mette Jensen [Født 21. oktober 1824, døbt Mette Jensdatter, 21. oktober 1824. Datter af Gaardmand Jens Jensen og Hustrue Ane Knudsdatter i Wallerbæk]
52 Anne [Ane] Jensen [Født 9. maj 1828. Døbt 11. maj 1828 Ane Jensdatter hjemme. Datter af Gaardmand Jens Jensen og Hustru Ane Knudsdatter i Wallerbæk]
53 [Inger] Marie Jensen [Født 5. april, døbt Inger Marie Jensdatter den 12. april 1830 i Karup kirke. Datter af Gaardmand Jens Jensen og Hustru Anne Knudsdatter af Vallerbæk]
54 Kirstine [Kirsten] Jensen [Født 6. Maj 1838. Døbt Kirsten Jensen, den 4. Juni 1838 i Karup Kirke. Datter af Gmd. Jens Jensen og Hustru Ane Knudsdatter af Vallerbek]
55 Peter Jacobsen  
56 Trine Andersdatter  
57 Søren Jensen  
58 Kirsten Eriksdatter  
59 Maren Andersdatter  
60 Christen Larsen  
61 Dorthe [Marie] Hansdatter  
62 Lars Larsen [Født 2. december 1836, døbt Lars Larsen 1ste Januar 1837 i Karup Kirke. Søn af Husmand Christen Larsen og Hustru Dorthe Marie Hansdatter i Vallerbæk]
63 Mette Larsen [Mette Pedersdatter] [Født 18. august 1828, døbt Mette Pedersdatter, 24. august 1828 i Karup kirke. Datter af Husmand Peder Pedersen og Hustru Dorthe Marie Hansdatter i Wallerbæk]
64 Anne Larsen [Anne Cathrine Christensdatter] [Født 22. marts 1834, døbt Anne Cathrine Christensdatter 27. april i Karup kirke. Datter af Bolsmand Christen Larsen og Hustru Dorthe Marie Hansdatter af [Wallerbæk]
65 Mette Hansdatter  
66 Wiste Christensen  
67 Mette Jensdatter  
68 Dorthe Christensen  
69 Birthe Christensen  
70 Christine Christensen  
71 Kirstine Christensen  
72 Greis Jensen  
73 Anne Philipsdatter  
74 Jens Jensen  
75 Philip Jensen  
76 Birthe Jensdatter  
77 Joh. Feddersen  
78 Anne Petersdatter  
79 Johanne Feddersen  
80 Magrethe Feddersen  
81 Jacob Bitsch  
82 Ellen Christensdatter [Født 6. august, døbt 17. august 1783. Datter af Chresten Andersen og Karen Jensdatter]
83 Frederik Bitsch [Philip Frederik Jacobsen] [Født 27. august, døbt hjemme 28. august 1825 'Philip Frederich Jacobsen'. Søn af Hmd. Jacob Johannesen Bitsch og Ellen Christensdatter]
84 Anne Bitsch [Ane Jacobsdatter] [Født 18. februar, døbt 'Ane Jacobsdatter' 23. februar 1823 i Karup kirke. Datter af Hmd. Jacob Johansen og Ellen Christensdatter, Stordalshuus]
85 Anders Christensen  
86 Anne Nielsdatter  
87 Christen Christensen  
88 Bodil Christensen  
89 Bodil Larsdatter  
90 Søren Christensen (September 1803. Husmand Christen Sørensen og Hustrue Kirsten Pedersdatter i Beckgaard, Thorning sogn et Barn til Daaben, navnlig Søren, fød den 20. jul.)
91 Anne Petersdatter (Født i Over Feldborg, Haderup sogn. Døbt hjemme 26. aug. 1801)
92 Peter Christensen (Peder Sørensen) (No. 49. Født 22. feb. 1826, hjemmedøbt Peder [Sørensen] 22. feb. 1826. Daaben publiceret 16. apr. 1826 i Haderup kirke. Søn af Søren Christensen og Hustru Ane Pedersdatter til Huuse i Over Feldborg)
93 Christen Christensen (Christen Sørensen) (Født 6. maj. 1832. Hjemmedøbt samme dag, Christen Sørensen. Søn af Husmand Søren Christensen og Hustru Ane Pedersdatter i Karup. )
94 Niels Christensen (Tvilling. No. 1. Født 11. mar. 1837. Hjemmedøbt 11. mar. 1837, Niels Christensen. søn af Huusmand Søren Christensen og Hustru Ane Pedersdatter af Karup. )
95 Kirstine Christensen (Kirsten Sørensdatter) (No. 4. Født 26. sep. 1834. Døbt 9. nov. 1834 i Karup kirke. Kirsten Sørensdatter. Datter af Hmd. Søren Christensen og Hustru Ane Pedersdatter af Karup. )
96 Maren Christensen (Tvilling. No. 1 Født 11. mar. 1837, døbt 11. mar. 1837 i hjemmet. Maren Christensen, datter af Husmand Søren Christensen og Hustru Ane Pedersdatter af Karup)
97 Anne Christensen (Ane Kirstine Christensen) (Født 1. nov. 1839. Døbt Ane Kirstine Christensen 10. nov. 1839 i Karup kirke. Datter af Hmd. Søren Christensen og Hustru Ane Pedersdatter af Karup)
98 Søren Mikkelsen [Født omkring 1789 i Karup. Søn af Degnen i Karup Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter]
99 Inge Jensdatter  
100 Mikkel Mikkelsen [Mikkel Sørensen] Født 19. maj 1830, Døbt 'Mikkel Sørensen', den 30. maj i Karup kirke. Søn af Husmand Søren Mikkelsen og Hustru Inger Jensdatter i Karup
101 Jens Mikkelsen [Jens Christian Mikkelsen] [Født 19. marts, døbt 'Jens Christian Mikkelsen', den 29. april 1836 i Karup kirke. Søn af Huusmand Søren Mikkelsen og Hustru Inger Jensdatter af Karup]
102 Christen Knudsen  
103 Mette Petersdatter  
104 Peter Knudsen  
105 Mars Knudsen  
106 Peter Knudsen  
107 Mette Knudsen  
108 Wille Hansen [Født 1792 i Vamdrup, døbt 7. oktober 1792 i Vamdrup kirke. Søn af gmd. og sognefoged Herman Weller Hansen og hustru Kirsten Mortensdatter i Vamdrup]
109 Anne Mikkelsen [Anna Maria Michelsdatter] [Født juli 1793, døbt 'Anna Maria Michelsdatter' som datter af degnen i Karup Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter]
110 Hans Hansen [Hans Nielsen] [Født 20. december, døbt 'Hans Nielsen' i Karup kirke 21. december 1825. Søn af Gmd. Niels Viller Hansen og Ane Maria Michelsdatter, Karup]
111 Stine Hansen [Johanne Kirstine Nielsdatter] [Født 16. august, døbt 'Johanne Kirstine Nielsdatter' 18. august 1822 i Karup Kirke. Datter af indsidder Niels Weller Hansen og hustru Ane Marie Michelsdatter i Karup]
112 Anne Nielsdatter [Ane Marie Nielsdatter] [Født 1. august, døbt 'Ane Marie Nielsdatter' 21. september 1834 i Karup kirke. Datter af Gmd. Niels Michelsen og Hustru Birthe Christensdatter i Karup]
113 Trouls Petersen [Troels Pedersen] [Født 29. april 1821, døbt samme dag hjemme. Søn af Peder Troelsen og hustru Karen Jensdatter bønderfolk og gaardbeboere i Siørup]
114 Dorthe Petersen  
115 Niels Mikkelsen [Niels Michelsen] [Født omk. 1794. Søn af degnen Michel Nielsen og hustru Johanne Sørensdatter i Karup By.]
116 Birthe Christensdatter [Hjemmedøbt 14. mar., publiceret i Haderup kirke 17. maj 1801 'Berthe' datter af Chr. Christensen og hustru i Neder Uhre]
117 Mikkel Mikkelsen [Michel Nielsen] [Født 18. december, døbt 'Michel Nielsen' 19. december 1821. Søn af Gmd. Niels Michelsen og hustru Birthe Christernsdatter af Karup]
118 Johanne Mikkelsen [Ane Johanne Nielsdatter] [Født 24. september, døbt 'Ane Johanne Nielsdatter' hjemme 25. september 1823. Datter af Gmd. Niels Michelsen og hustru Birthe Christensdatter i Karup]
119 Bodil Mikkelsen [Bodil Maria Nielsdatter] [Født 26. oktober, døbt 'Bodil Maria Nielsdatter' 27. oktober 1826. Datter af Gaardmand Niels Michelsen og Hustru Birthe Christensdatter i Karup]
120 Anne Mikkelsen [Anne Nielsdatter] [Født 9. juni, døbt 'Anne Nielsdatter' 14. juni 1829. Datter af Gaardmand Niels Michelsen og Hustru Birthe Christensdatter i Karup]
121 Christine Mikkelsen [Christine Nielsdatter] [Født 2. februar, døbt 'Christine Nielsdatter' 5. februar i Karup Kirke. Datter af Gaardmand Niels Mikkelsen og Hustru Birthe Christensdatter i Karup]
122 Jesper Jensen  
123 Jens Jensen  
124 Abelone Andersdatter  
125 Jens Jensen  
126 Gjertrud Jensen  
127 Inge Jensen  
128 Andreas Berthel  
129 Grethe Lauthsdatter  
130 Christen Andersen  
131 Ingeborg Andersdatter  
132 Ane Andersen [Ane Christensdatter]  
133 Karen [Marie] Christensdatter  
134 Ane Jensdatter  
135 Ole Friis  
136 Severin Friis  
137 Wiste Jacobsen (Visti Jacobsen)  
138 Ane Jespersdatter  
139 Philip Jacobsen (Philip Friderich Vistisen) (Født 25. august 1820, døbt 'Philip Friderich Vistisen' 25. august 1820. Søn af Gaardmand Visti Jacobsen og Hustru Ane Kathrine Jespersdatter i Karup)
140 Jacob Jacobsen  
141 Wiste Jacobsen  
142 Anne Jacobsen  
143 Christen Mikkelsen  
144 Maren Nielsdatter  
145 Anne Eriksdatter  
146 Anine Mikkelsen  
147 Jens Tomassen  
148 Christen Mikkelsen  
149 Maren Christensdatter  
150 Christen Mikkelsen  
151 Mikkel Mikkelsen  
152 Ane Mikkelsen  
153 Bodil Mikkelsen  
154 Else Andersdatter  
155 Karen Olesdatter  
156 Peter Lauth  
157 Lars Christensen  
158 Inge Andersdatter  
159 Jens Petersen  
160 Johannes Kriegsbaum  
161 Mette Christensdatter  
162 Johanes Kriegsbaum  
163 Anne Kriegsbaum  
164 Lars Christensen  
165 Hanne Nielsdatter (Ane Johanne Nielsdatter) (Født januar 1809 i Aarestrup. Datter af Gaardmand Niels Nielsen og Hustru Bodil Thomasdatter, Aarestrup)
166 Niels Christensen (Niels Larsen) (Født 26. august 1826, hj. Døbt 'Niels Larsen' 27. august 1826. Søn af Hmd. Lars Christensen og Hustru Anna Maria Nielsdatter, Karup Hede)
167 Anne Christensen (Anna Maria Larsdatter) (Født 15. marts 1833, hj. døbt Anne Marie Larsdatter' 19. marts 1833. Datter af Huusmand Lars Christensen og Hustru Johanne Nielsdatter i Karup)
168 Marie Christensen (Maria Larsdatter) (Født 15. marts 1833, hj. døbt Anne Larsdatter' 19. marts 1833. Datter af Huusmand Lars Christensen og Hustru Johanne Nielsdatter i Karup)
169 Christen Jensen  
170 Else Jensdatter  
171 Inge Jensen  
172 Poul Mikkelsen  
173 Anne Christensdatter  
174 Christen Mikkelsen  
175 Dorthe Mikkelsen  
176 Inge Mikkelsen  
177 Søren Jensen (Søren Jensen Rydal)  
178 Bodil Handatter (20 Søndag efter Trinitatis: 26. okt. 1800. Hans Jensen og Anna Maria Pedersdatters Barn af Kokhuus [Vium sogn] fød og hiemmedøbt d. 14. sep. 14. sep. nævnt BODIL)
179 Jens Jensen (Jens Christian Sørensen) (Født 2. sep. 1823. Døbt Jens Christian Sørensen, hjemme 2. sep. 1823. Søn af Gmd. Søren Jensen Rydal og Hustru Karen Christensendatter i Karup.)
180 Karen Jensen (Karen Marie Sørensdatter) (Født 12. nov. 1827. Døbt Karen Marie Sørensdatter hjemme 13. nov. 1827. Datter af Gaardmand Søren Jensen Rydal og Hustru Karen Christensdatter i Karup)
181 Jens Nielsen  
182 Eva Philipsdatter  
183 Niels Nielsen  
184 Maren Nielsen  
185 Dorthe Nielsen  
186 Lise Nielsen  
187 Anne Philipsdatter