Grønt flag
 

Kære interesserede.

Her kan du følge Kølvrå Skoles bestræbelser på igen at opnå Grønt Flag!

Forår 1999:
Skolen fik efter et kæmpe arbejde med emnet energi overrakt Grønt Flag af borgmesteren.

Vinter 2001:
Vi begynder at se på hvilke andre muligheder der er og udvælger emnet:

HIT MED NATUREN  
NATUREN IND I SKOLEN,  
SKOLEN UD I NATUREN.

Marts 2001:
Det første forberedende møde holdes med deltagelse af vores Grønne Guide Pia B. Jakobsen (www.hgs.dk/image/side_3/groen_guide.htm) – vores pedel Fritz Weihrauch – klasselærerne fra 3.- 4.- og 5. klasse Jens Nielsen, Elsebeth Mogensen og Jette Møller samt skoleleder Ruth Møller Mikkelsen.

Vi kan konstatere, at der er idéer nok, og forslaget sendes til videre behandling i pæd.råd og skolebestyrelse.

Maj 2001:
Eleverne inddrages gennem 2 repræsentanter til Miljørådet fra 3.- 4.-5. og 6. kl.

Her besluttes det at søge Matas Miljøfond og Friluftsrådet om støtte til
plantning af buske og træer
indretning af naturlegeplads

Juli 2001:
HURRA – HURRA!

Vi modtager tilsagn fra Matas Miljøfond på ca. 3400 kr. til plantning af buske og træer. 
Tilsagnet gælder et år.

Vi får også et ja fra Friluftsrådet om tilskud til etablering af en naturlegeplads, i alt 25.000 kr.
5000 kr. til materialer til en shelter
50% til materialer til bålplads og pileplanter til selvflet af pilehytte – op til 10.000 kr.
50% til materialer til vandanlæg – op til 10.000 kr.

Tilsagnet gælder i 3 år.

9. aug. 2001:

 

Fællessamling, hvor vores Grønne Guide viser mange forskellige billeder med idéer. 

Alle klasser får udleveret Friluftsrådets plakat og avis: Hit med Naturen.

 

Derefter inviteres alle elever til at tegne/skrive deres forslag og aflevere til Miljørådet senest d. 16. august, hvor Miljørådet skal samles og gennemgå alle idéerne.

Fritz går nu i gang med at rydde Vildmarken.

Her er vi så foreløbig meget spændte på at se, hvad året vil bringe af grønne indslag. 
Uge 38 og 39:

Der er sket rigtig meget siden sommerferien!
Alle klasser bidrog med spændende idéer, mange er blevet udført i de seneste to uger, og nogle er ved at blive planlagt.

Man har kunnet iagttage børn på vej til skole med spader og river i stedet for skoletasker. Vejret har ikke været det bedste, men det er klaret med godt humør, og vanding har vi i hvert fald været fri for at tænke på.
Vi kan med stor sikkerhed konstatere, at Grøn Skolegård koster Sorte Fingre.

6. klasse har i 2 dage haft besøg af pilefletter Lise Bruntse fra Lemming og lært pileflet. Der er fremstillet 3 fuglefoderbrætter med tag og 8 fuglekræmmerhuse. Desuden har de plantet 3 pilehytter og besøgt Pilehaven i Viborg.

5. klasse har slidt i Vildmarken med fræser, trillebør, spader og river. De har haft hjælp fra Kommunens Parkafdeling, som venligst har taget sig af det helt grove og også leveret jord, så alt kunne være klar til at modtage planterne.

4. klasse har påtaget sig at skabe gode betingelser for sommerfugle. De har ryddet et område for ukrudt og plantet sommerfuglebuske og andre insektvenlige planter. De har også besøgt Frederiks Planteskole, og nu vil de til at sætte sig ind i sommerfuglenes cyklus.

3. klasse har haft et levende pindsvin på besøg i klassen, og de har lavet flere pindsvineskjul, som forhåbentlig bliver så tillokkende, at der flytter beboere ind til vinter.

Børnehaveklassen, 1. og 2. klasse har arbejdet med fugle. Hvilke slags findes her i vores område, og hvad skal der til, for at vi får flere af dem. Der er samlet sammen i naturen til fuglenes yndlingsretter til vinterfodring, så meget og så lækkert at Morten sagde: Det må være vidunderligt at være fugl! Der er fremstillet to store træer til udsmykning af skolen, og der er aflagt besøg ved det store udgåede træ, som vi håber bliver klatretræ i skolegården. Og der er ført dagbog over alle aktiviteterne hver dag.

6. kl. fletter fuglefoderhuse og foderkræmmerhuse sammen med pilefletter Lise Bruntse fra Lemming.

 

 
5. kl. fjerner rødder i "Vildmarken" og graver huller til planterne.

 

4. kl. før og i flexugerne. 

 

"Her er godt nok noget at luge!"

Der plantes sommerfuglebuske i det rensede bed.

3. kl. forsøger i de 2 uger at lave vinterskjul til pindsvinene. På billedet ses børnene i færd med at lave en luksusudgave med en blød blanding af sphagnum og blade i bunden. Men i løbet af tiden skal de dog også lave mere naturlige steder til de små dyr.

Sebastian og Henrik i 1. kl. trækker æbler og hyben på ståltråd. Det skal tørres til vinter-
fuglemad.

Belinda og Christinna i 2. kl. viser en færdig krans, der er klar til tørring.

 

 

Mikkel fra bh. kl. og Mikkel fra 1. kl. har godkendt klatretræet.

 

 

Træet voksede på Kærvej hos Mikkels (1. kl.) bedstefar.

Torsdag den 20. september blev et foreløbigt højdepunkt i vores projekt.

Da kørte Ingelise og Jeanette fra Frederiks Planteskole ind i skolegården med alle de buske og træer, som Matas Miljøfond forærer skolen. Gitte Pedersen fra Matas i Viborg var til stede sammen med Grøn Guide Pia B. Jakobsen, som fik idéen og hjalp med at søge Matas om støtte.

Det var en festlig dag, som det fremgår af billederne. Selvfølgelig skulle vi også modtage planterne med sang:

Vi vil plante et træ, som skal vokse sig stort.
Helt op hvor himlen bli`r blå.
For vi vil gerne bevare den grønne jord,
Så den er god at leve på.

Torsdag den 27. september ankom de to klatretræer, og alle var i skolegården for at modtage dem.


 

I flexuge 44 hentede 3. kl. et kastanietræ, som skulle plantes i skolegården.

 

Den 15. januar havde 1. og 2. kl. besøg af
TV-Midt/Vest.

Børnene fortalte om den mad, de havde lavet til
fuglene og viste, hvor den blev hængt op.

 

Et flot forårsprojekt med sommerfugle.


I forbindelse med 4. kl.'s arbejde med at etablere et sommerfugle-buskebed og sætte sig ind i sommerfuglenes forskellighed opstod idéen om et samarbejde mellem natur/teknik, billedkunst og hånd-arbejde.
Alle elever lavede skitser af sommerfuglebuske, som derefter dannede grundlag for et stort vævearbejde med stofstrimler på rammer af kyllingetråd.
Finmotorikken stod sin prøve, da broderiet kom i gang. Først øvesting på stof, derefter broderi på udklippede stofsommerfugle, som blev monteret for til sidst at flyve over på det vævede billede.

Undervejs opstod der mulighed for at deltage i en stor udstilling i TEXTILFORUM, Vestergade 20, Herning, som hedder Broderi og B.... 2002. Udstillingen vises frem til 20. maj 2002.

 

 

Forberedelse til byggeri af en shelter.

Den 3. maj besøgte 5. kl. familien Granhøj i Gedhus. Hans Granhøj havde bestilt Kjellerup Mobilsavværk. Han havde i forvejen fældet nogle træer, som blev skåret op til brædder, der skal bruges til at bygge en shelter af i "Vildmarken".

 
Uge 20, 21 og 22:

 

4. klasse har været flittige med at lave deres krydderurtebede.

5. klasse: Der er lavet kompostkasser. Vi har lært, hvad der må lægges deri.

 

 


Planterne i "Vildmarken" vokser godt.
Det er dejligt, at de ikke er gået ud.


Bålpladsen er næsten færdig.
Der mangler lidt med bænkene.

0.-1.-2. klasse:  

Nanna og drengene har opdaget,
at solsikkerne er kommet op.
 

Cecilie og Annika vander
vores urtepotter.
 

Karina og Mathias ser på de flotte malerier af solsikker.

 
 

3. klasse er i færd med at lave kvashegn til pindsvin.

 

6. klasse besøger vejformand Børge Jensen på Materielgården for at undersøge, hvem der holder kommunen ren.

 

Den 29-5-2002 oprandt DEN STORE DAG, hvor vi for anden gang kunne hejse det grønne flag.


Se flere billeder fra DEN STORE DAG.