De mange intelligenser
 

Under vores arbejde med til stadighed at udvikle undervisningen, så den bliver til den bedst mulige læring for eleverne, har vi i pædagogisk råd besluttet at arbejde med de mange intelligenser.

Intelligens har alt for længe været set som en ren boglig evne, fikseret og statisk fra fødslen. I dag ved man, at intelligens kan læres, undervises og forstørres. Man taler om i hvert fald 8 forskellige intelligenser.
 

De mange intelligenser i 4. klasse

Vi startede med at afdække elevernes læringsprofiler. Det blev gjort ved hjælp af en form for bingoplade med udsagn, hvor eleverne skrev sig på de steder, hvor de syntes, at udsagnet på pladen passede på dem selv.
Herudfra kunne man se, hvor eleverne hver især har deres styrkesider, når de skal lære noget nyt og vanskeligt.


I klasselokalet hænger de faglige mål for vores emne. Herpå står der, at vi skal arbejde med udsagnsled og grundled samt sætningsopbygning.
Eleverne blev delt i grupper efter deres mest fremtrædende styrkeside.
 
  • Musikerne skulle lave en sang eller en rap.

  • De kropslige skulle lave et vendespil eller domino.

  • De rumlig-visuelle skulle lave en frise eller en collage


De mange intelligenser smitter også af i de øvrige dansktimer. Når eleverne sidder alene med opgaver, sidder nogle med walkman på. Ved fælles beskeder sidder nogle med en stressbold i hænderne o,s.v.