Kend-hinanden-uge

 

I uge 11 har 1. - 6. klasserne på Karup og Kølvrå skoler været samlet årgangsvis med henblik på at få etableret et kendskab til hinanden, inden de næste skoleår skal være klassekammerater på Karup Skole. Lærerne havde sammensat et forløb, der tilgodeså både det faglige og det sociale aspekt, og som indebar aktiviteter på begge skolerne. 

 

 


Karups 1. kl. i skolegården på Kølvrå Skole.
Det er frikvarter, og nogle af de mindste børn kom med følgende kommentarer:

"Hvor har I en god legeplads, den er meget sjovere end vores."
"Hvorfor lukker vi ikke Karup Skole, der er meget hyggeligere på Kølvrå Skole?"
"Skal Kølvrå Skole sprænges i luften?"
 


De små elever var i gang med at løse nogle opgaver i forbindelse med et løb.
 


Det var også dejligt at få en legetime midt i alle strabadserne.
 


Børnene havde en oplevelsesrig uge og glæder sig til at være sammen med Karup-børnene næste gang.
 

 

I 2. klasserne lavede man "årgangsbog": Et billede af hver elev blev anbragt på en A4-side, hvorefter spørgsmål angående navn, adresse, søskende, fritidsinteresser m.m. blev besvaret gennem interviews af kammeraterne. Ved hjælp af denne bog kan eleverne sætte ansigt på deres nye kammerater, inden de begynder i de nye klasser efter ferien.

Desuden var der arrangeret et orienteringsløb på både Karup og Kølvrå skoler og masser af leg i både gymnastiksal og på legeplads.

 


Der var planlagt et fælles forløb for 3.-4.-5. klasserne.

Om mandagen var eleverne samlet på Kølvrå Skole, hvor dagen startede med et par fællessange.

Derefter var der tre forskellige aktiviteter,
som årgangene roterede imellem:

  1. lær-hinanden-at-kende-bog
  2. orienteringsløb rundt i Kølvrå
  3. tøjstafet på engelsk og boldspil.


På Karup Skole var der arrangeret dage med idræt, spil og stjerneløb.
 

 

KØLVRÅ-BØRN BESØGER KARUP.

I uge 11 besøgte Kølvrå–børnene  Karup. Alle børnene i 6. klasserne var delt op i 6 grupper og lavede følgende:

Mandag: præsentation af hinanden (på Karup), sanglege i gymnastiksalen og orienteringsløb rundt i Karup.

Tirsdag: høvdingebold hvor de var klædt ud, som holdene hver især havde aftalt. Der var også gang i køkkenet, hvor de hold, der ikke spillede, bagte forskellige flutes. Der var små påskeæg til vinderne i høvdingebold. (På Kølvrå skole)

Onsdag: - var de igen på Karup, men ude i naturen, i den store spejderhytte lidt uden for Karup. Først skulle de have et lille billedeløb, hvor de skulle finde mad og ingredienserne, som de skulle bruge til deres bålmad, som de selv skulle lave i holdene. Det var MEGET dårligt vejr. Til sidst lavede de nogle små konkurrencer.
 


Torsdag
: skulle de lave en skrammelskulptur, som de viste om fredagen. Det gik ud på, at de lavede en skrammelting, som på en eller anden måde skulle fremvises i et skuespil, de selv fandt på i hver gruppe. Det foregik på Karup skole.

Fredag: - fremviste de det skuespil, de havde lavet, og deres skulptur. De afsluttede med en oprydning i billedkunstlokalet, som er det lokale, de har brugt de 2 dage, blandt andet.

Skrevet af: Line & Michelle R.