"Respekt mand!" - eller Legedag på Kølvrå Skole
 

Lokale pensionister havde søgt og fået penge til at arrangere en Legedag for mindre skolebørn.
Der var fra pensionisternes side lagt mange kræfter i projektet, som startede med forevisning af museumskasser med gamle legesager. Derefter blev der leget på livet løs både ude og inde.
I skolekøkkenet blev der kogt sagovælling, som til sidst blev spist med stor fornøjelse.
Såvel unge som ældre havde en fin dag, hvor kendskabet til hinanden blev udvidet.
 


I gymnastiksalen
 

 


I skolegården
 

       

       
   


I sløjdlokalet
 

 


I skolekøkkenet
 

       
 


Overrækkelse af gaver