Det nyanlagte torv i Kølvrå ca. 1954  

Notitser og mindre artikler

Forsøgsvis lørdagsfrihed i Karup og Kølvrå Skole i 1966

Fra møde i Karup sogneråd august 1966 (artikel i Viborg Stifts Folkeblad)