Den gamle station i Karup ca. 1920

Udgivelser

I årenes løb har Lokalhistorisk Forening og arkivet udgivet næsten 30 hæfter, kalendere og bøger, som det ses nedenunder. Årshæfterne er ved at blive scannet og bliver efterfølgende lagt ud på hjemmesiden. Se Årshæfter.

 

Optegnelser fra en hedeegn(1881 – 1941) af Kristen Munch. 87 sider.

Lokalhistorisk Forening 1981.

Bogen er en renskrevet udgave af Kristen Munchs håndskrevne dagbog illustreret med hans egne tegninger. Den fortæller om livet på heden og udviklingen i Havredal og Frederiks igennem en periode på 60 år. Bogen er forlængst udsolgt men kan lånes på biblioteket.

 

Stednavne i Karup Kommune af Jann Rasmussen og Ole Michaelsen. 10 sider.

Årshæfte for Lokalhistorisk forening 1981.

Alfabetisk oversigt over stednavnene i kommunen og forklaring på, hvorfra navnene stammer.

 

Fire år af Alhedens historie af Ole Michaelsen. 12 sider.

Årshæfte for Lokalhistorisk forening 1982.

Om Johan Peter Köbke, der var præst i Frederiks 1796 – 1800. Hæftet handler om hans liv og om forholdene på Alheden, dengang han var sjælehyrde for Frederiks og Karup sogn.

 

Grove Hedegaard & Kartofler på 41 forskellige måder ved Jann Rasmussen og Ole Michaelsen. 16 sider.

Årshæfte for Lokalhistorisk Forening 1983.

Beretningen om Grove Hedegaard og manden bag den, A.Th. Andreasen, er skrevet af Ole Michaelsen, og kartoffelopskrifterne er dels indsamlet på egnen og dels fundet i gamle kogebøger.

 

SID Karup afdeling 1918 – 1983 ved Ole Michaelsen., der en vinter var leder af en studiekreds om SID under AOF. 16 sider.

Lokalhistorisk Forening og AOF 1983.

Hæftet er – som navnet siger - skrevet i anledning af den lokale SID Afdelings 65 års jubilæum og fortæller historien om SID i den pågældende periode.

 

Høgildfolkets saga af Anton Jepsen.. Redigering, korrekturlæsning og maskinskrivning ved Ole Michaelsen og Inger Merstrand. 12 sider.

Årshæfte for Lokalhistorisk Forening 1986.

Anton Jepsen fortæller om Høgild helt tilbage til stenalderen og op i 1900-tallet.

 

Høgild skoles historie, Et brev, Kjælle Kasper, Ungdomsliv i Havredal, Min storesøster Inger. Fortællinger af Betty Nielsen, N.M.Kristensen, Johannes Rasmussen og Johs. Fjord Kristensen. . 18 sider. Redigering, maskinskrivning, korrektur og opsætning ved Ole Michaelsen og Inger Merstrand.

Årshæfte for Lokalhistorisk Forening 1988.

Udover Høgild og Havredal handler hæftet om den sidste kæltring i Danmark og om urmager Kristensens datter Inger.

 

Pe’ Slagter fortæller. Redigering, maskinskrivning, korrektur og opsætning ved Inger Merstrand. 13 sider.

Årshæfte for Lokalhistorisk Forening 1991.

Om Pe’ Slagters liv samt kopier fra Ugeavisen 1951.

 

De 3 engvandingsmestre af Inger Merstrand. 22 sider. Med billeder fra arkivet..

Årshæfte for Lokalhistorisk Forening 1992.

I hæftet fortælles om Pe’ Staulund, stedsønnen Jens Staulund og engmester Feddersen og om engvandingens store betydning for hedeegnen.

 

Jens Kristian Nielsen, købmand og igangsætter i Karup af Ole Linå Jørgensen. 28 sider. Med billeder fra arkivet..

Årshæfte for Lokalhistorisk Forening 1993.

Hæftet handler om ildsjælen og igangsætteren I.C.Nielsen og hans betydning for byen i kraft af hans mange projekter.

 

Sagn og skikke på Karupheden i svunden tid af Th. Sørensen, illustreret af Jørn Birkeholm. 65 sider.

Lokalhistorisk Forening 1995. Afskrift af avisartikler: Ole Michaelsen. Korrekturlæsning, tilrettelæggelse og opsætning: Inger Merstrand.

Th. Sørensen (Thomas Bødker), der døde næsten 90 år gammel i 1965, havde en utrolig hukommelse og var en flittig leverandør af lokalhistoriske artikler til Viborg Stifts Folkeblad og Midtjyllands Avis. Han kunne huske og næsten ordret fortælle de mange historier, han hørte som stor dreng, når han lyttede til de voksne, der var samlet til bind’stuer eller ywl’ stuer. Bogen udkom i to oplag, som begge er udsolgt.

 

Erindringer om det gamle Karup af Ejnar Lauridsen. 25 sider. Med billeder fra arkivet..

Årshæfte for Lokalhistorisk Forening 1995.

Et foredrag, som Ejnar Lauridsens holdt ved en lokalhistorisk aften i 1988, er renskrevet og tilrettelagt af Inger Merstrand og herefter blevet til denne beretning om Karup. Ejnar Lauridsen kom til byen som 7-årig og boede her til sin død i 1994. Han var en glimrende fortæller, og hæftet er spændende læsning for alle, der interesserer sig for Karups historie.

 

Fangerne i Gedhus af Inger Merstrand. 21 sider. Med billeder fra arkivet..

Årshæfte for Lokalhistorisk Forening 2000.

Hæftet fortæller om dengang, tugthusfanger fra Horsens tilplantede heden ved Gedhus, og alle billederne er taget i 1899, da de første fanger ankom til den gamle hedegård.

 

Sol, vind, vand og jord. Om naturgivne ressourcer i Viborg Amt - og menneskets udnyttelse af dem. 78 sider.

Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver i Viborg Amt (Liva) 2001, herunder arkivet i Karup.

Med bidrag af Inger Merstrand, der fortæller om den store betydning, lyngen havde for hedebondens overlevelse (6 sider). Bogen er udsolgt, men kan lånes på biblioteket.

 

Lokalhistoriske kalendere for Karup-området. Med billeder fra arkivet..

Lokalhistorisk Arkiv 2001 -2021.

Inger Merstrand finder hvert år billeder fra forskellige steder i den tidligere Karup kommune og skriver tekster til en årskalender. Den sælges i forretningerne til en pris af 60 kr., og er man medlem af Lokalhistorisk forening, får man kalenderen gratis. En del årgange af kalenderne er udsolgt, men der er stadig nogle få eksemplarer tilbage af andre årgange.

 

Kartofler på 41 + 9 forskellige måder. 20 sider.

Lokalhistorisk Forening 2004.

Redigering, layout og maskinskrivning samt supplering af opskrifter fra 1983 ved Inger Merstrand. Særtryk i anledning af foreningens 25 års jubilæum.

 

Illegal aktivitet i Frederiks under besættelsen

Nyudkommet bog om en lille modstandsgruppe (nov. 2010).


Besættelsen og befrielsen ligger efterhånden så langt tilbage i tiden, at kun de færreste kan huske den og fortælle om den. For 25 år siden, inden det var for sent, begyndte Leif Kallmayer fra Viborg at finde oplysninger om en modstandsgruppe, som hans far havde været medlem af. Det er blevet til en lille bog, som Lokalhistorisk Arkiv i Karup har udgivet. Bogen har naturligvis især interesse for beboerne i den tidligere Karup Kommune og ikke mindst for dem, som kender eller har kendt nogle af de mennesker, der fortælles om. Men det kan også være interessant læsning for andre, som gerne vil vide noget om, hvordan det var at være modstandsmand i en lille by i slutningen af besættelsen og umiddelbart efter befrielsen. Der er skrevet flere bøger om frihedskæmpere, som mistede livet under besættelsen, men det var heldigvis de få. Flertallet af modstandsmændene var medlemmer af militærgrupper, dvs. at de var tilknyttet undergrundshæren i såkaldte ventegrupper, der først skulle træde i aktion mod tyskerne efter befrielsen, eller hvis Danmark blev invaderet af de allierede. Men hvad lavede de egentlig i sådan en gruppe? Det er det, som Kallmayers lille bog fortæller om. Den er skrevet i interviewform, suppleret med forfatterens kommentarer og illustreret med mange billeder, kort og diverse kopier af dokumenter.


Forsidebilledet viser en meget lille Leif Kallmayer til venstre sammen med sin bror og gruppelederens søn den 5. maj, svingende med deres flag foran frihedskæmperen Alfred Olsens bil. På skiltet i vinduet står der: Modstandsbevægelsen

Forfulgt af tyskere. I bogen fortælles om flere episoder, der nemt kunne have fået alvorlige følger, f. eks. skudepisoder. De engelske Stengun maskinpistoler var de foretrukne våben og blev af engelske flyvere kastet ned i containere, som også indeholdt forskelligt andet, bl.a. cykeldæk. Sådan en Stengun kunne meget nemt gå af, hvis den blev sat lidt for hårdt i jorden, og det skete da også flere gange. En af de mest alvorlige begivenheder i bogen fortæller Elly Kristensen om. Hun beretter, at en af frihedskæmperne en tidlig morgen omkring malketid kom farende ind på en gård på Trehusevej, hvor han gemte sig på halmloftet. Han var blevet opdaget af tyske soldater efter en våbennedkastning ved Vedhoved og blev nu forfulgt af tyskerne. Under deres eftersøgning kom de også op på loftet, hvor de stak i halmen med deres bajonetter, men heldigvis uden at ramme eller opdage den, de søgte.

Bagsidebilledet viser Leif Kallmayers far med en Stengun.Mange billeder Bogen indeholder ikke alene billeder af modstandsgruppen og andre billeder fra Frederiks, men forfatteren har også valgt at bringe en del fotos af bl.a. frihedskæmpere fra Viborg og andre billeder, som ikke tidligere har været offentliggjort. 

Dette billede med frihedskæmpere på ladet af en lastbil er taget umiddelbart efter befrielsen. På ladet ses bl.a. lærer Ølgaard og Hans Kallmayer fra Frederiks. Læg mærke til den store gasgenerator.

Bogen koster 80 kr. og kan stadig købes på arkivet og på Karup Bibliotek.