Skelhøje ca. 1909 med husene på Lysgårdvej til venstre og vogterhuset til højre

Folketællinger

For Karups vedkommende afholdtes egentlige folketællinger i 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, 1925 og herefter hvert 5 år frem til personnummerets indførelse i 1968. En del af de ældste folketællinger er indscannet af Statens Arkivers Filmningstjeneste og er tilgængelige på denne adresse http://www.sa.dk/content/dk/ao-forside/find_folketallinger mens de nyere alene findes i original på Rigsarkivet.

Et enestående frivilligt igangværende arbejde gennem de seneste 15 år har bidraget til, at ca. 1/3 af samtlige folketællinger frem til og med 1925 nu er afskrevet, digitaliseret og gjort elektronisk søgbare via Dansk Data Arkivs Demografiske Database på http://www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm Denne database rummer således i dag mere end 13 mio. registrerede personer. Folketællinger efter 1930 skal der dog søges om særlig tilladelse til at se.

Registreringen i folketællingerne omfatter først og fremmest adressen med angivelse af husstandens sammensætning og de pågældendes navne, alder, erhverv, civilstand og fra 1845, også hvornår og hvor de blev født. I nogle folketællinger er der også oplysninger om, hvor mange børn familien har fået, og hvor mange der er i live samt oplysninger om familiens indtægtsforhold, antallet af ægteskaber m.m.

I folketællingerne er der som regel ingen anført som 0-årige, nyfødte er 1 år. Man regner med det løbende år i stedet for det fyldte år.

Her bringes folketællingerne for Karup sogn, efterhånden som de bliver klargjort til visning på nærværende hjemmeside.

 

 

 

117871

118011

1834/1

1840/1

1845/1

1850/1

1855/1

Bemær

Bemær

1834/2

1840/2

1845/2

1850/2

1855/2

  

 

1860/1

1870/1

1880/1

1890/1

1901/1

1906/1

1911/1

1860/2

1870/2

1880/2

1890/2

1901/2

1906/2

1911/2

       

1901/3